Uddannelse: Musikpædagog fra D.K.D.M 1976
Pianistopgaver: Promenaden i Tivoli Finn Ziegler's ork.
Kansas City Stompers Eget orkester
TV-udsendelsen "Hvornår var det nu det var?"
Kapelmester opgaver: Tivoli revyen Cirkus Revyen ABC teatret
Nyk. Falster Revyen Holbæk Egnsteater
Diverse sommerrevyer og teatre
Repetitør: På teatre og revyer
Komponist: På CD • Egnspil • Teatre • Revyer
Akkompagnatør: For solister, bl.a. Ulf Pilgaard